This Theme Supports a Custom FrontPage

Jabłka

Jabłka

13 stego grudnia  rozdaliśmy 22 tony jabłek dla mieszkańców powiatu malborskiego 🙂

Regulamin schroniska

Regulamin schroniska

Podajemy do wiadomości regulamin Schroniska przystań: REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH W POGORZAŁEJ WSI 50 A I Postanowienia ogólne. § 1 Schronisko dla Bezdomnych przeznaczone jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Schronisko realizuje zadania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej i przepisów wykonawczych, obejmujących w szczególności: udzielanie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym i innym w uzasadnionych przypadkach,Continue Reading Regulamin schroniska