Nasza Fundacja

HISTORIA PLACÓWKI

W dniu 05 grudnia 2015 roku aktem notarialnym została powołana Fundacja PRZYSTAŃ.  W dniu 23 grudnia 2015 roku została zarejestrowana w KRS-ie w Gdańsku. Od 01 stycznia przejęła placówkę od Rodzinnego Domu Pomocy Pogorzała Wieś.

Nasza fundacja , utworzona przez Jana Kosińskiego 05 grudna 2015, w miejscowości Pogorzała Wieś, jako priorytetowe zadanie ustaliła sobie pomoc ludziom bezdomnym, którym społeczeństwo boi się , nie potrafi , lub wręcz nie chce pomóc. Są to osoby wykluczone społecznie,  często pogrążone w alkoholizmie oraz innych nałogach, cierpiące na przewlekłe choroby (które utrudniają samodzielne życie, powodują osamotnienie, depresje , bezradność.) Nie potrafiące samodzielnie wrócić do normalności i nie wierzące że cokolwiek kiedykolwiek mogło by się zmienić. Osoby które straciły w życiu wszystko to co się liczy.

Właśnie dlatego powstało Schronisko PRZYSTAŃ. które obecnie dzięki dynamicznemu rozwojowi i zaangażowaniu pracowników, jest wstanie zapewnić coraz lepsze warunki i wsparcie dla swoich mieszkańców. W placówce staramy się  stworzyć podopiecznym odpowiednie warunki do tego, by przede wszystkim odzyskali wiarę w swoją siłę i możliwości  stali się jak najbardziej samodzielni w chorobie.

NASZA MISJA

Naszą misją jest zapewnienie domowego ciepła, wsparcia i pomocy wszystkim którzy tego potrzebują. Wspólnie z pracownikami Naszego schroniska staramy się stworzyć bezpieczną przystań w której każdy znajdzie schronienie, ciepły posiłek, poradę i pocieszenie. Robimy wszystko aby zapewnić najlepsze warunki i rodzinną atmosferę w Naszym schronisku. Ponadto organizujemy aktywnie angażujemy się w życie miejscowej ludności.
Poza zapewnieniem opieki i schronienia organizujemy dla naszych podopiecznych zajęcia aktywizacyjne takie jak warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne / manualne, itp.

 

DOTYCHCZASOWE INICJATYWY FUNDACJI "PRZYSTAŃ"

 1. Organizacja II CHARYTATYWNEGO BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING
 2. Rozdawanie darów z pomocą Urzędu Gminy Miłoradz
 3. Rozdawanie jabłek
 4. Organizacja I CHARYTATYWNEGO BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING

GŁÓWNA KADRA PLACÓWKI

 • Jan Kosiński - Główny Fundator Placówki.
 • Kierownik placówki – Katarzyna Gryzło
 • Pielęgniarka – Katarzyna Gryzło
 • Masażysta- Anna Kosińska

CZYM SIE ZAJMUJEMY?

Nasza fundacja zajmuje się zarówno odpłatnym jak i nieodpłatnym kompleksowym wsparciem osób starszych i przewlekle chorych oraz bezdomnych w skład którego wchodzi:

1. Zapewnienie zakwaterowania naszych podopiecznych.

2 . Wsparcie osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi formami demencji.

3 . Aktywizacja indywidualna i społeczna oraz integracja społeczna osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi formami demencji, poprzez różnego typu zajęcia grupowe i indywidualne  a między innymi:

 • Zajęcia artystyczne i plastyczne.
 • Warsztaty z zakresu gospodarstwa domowego podczas których uczestnicy wspólnie przygotowują jadłospis, gotują i nakrywają do stołu, a także wykonują proste domowe czynności przy pomocy opiekunek i wolontariuszy.
 • Wspólna organizacja i przygotowywanie świąt.
 • Indywidualne i grupowe spotkania z wykwalifikowanym psychologiem.
 • Organizacja spotkań, gier i dyskusji grupowych przy muzyce.

4. Poprawa jakości życia seniorów, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, z demencją.

5. Zwiększenie aktywności życiowej i efektywności osobistej opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, przewlekle chorych, a szczególnie chorych z demencją, oraz wspieranie rodziny chorych, w tym działania na rzecz:

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu ograniczenia dyspozycyjności zawodowej w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niesamodzielną lub chorobą,
 • pomocy opiekunom nieformalnym w trudnej sytuacji życiowej, np. w formie zastępczej opieki wytchnieniowej,
 • pomocy osobom zagrożonym zwolnieniem z pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych do sprawowania opieki,
 • aktywizacji zawodowej opiekunów profesjonalnych pozostających bez pracy,
 • pomocy opiekunom formalnym i nieformalnym w organizowaniu warunków do sprawowania opieki, w tym poprzez szeroko pojęte poradnictwo i wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym:

 • wspomaganie innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce opiekuńczo-pielęgnacyjnej,
 • upowszechnianie zasad etyki i metod prawidłowej opieki oraz ochrony praw osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ AKTYWNYM WSPARCIEM OKOLICZNEJ LUDNOŚCI POLEGAJĄCYM NA POMOCY W ROZDAWANIU DARÓW , ŻYWNOŚCI, ORAZ ORGANIZACJI IMPREZ CHARYTATYWNYCH Z KTÓRYCH ŚRODKI ZOSTAJĄ PRZEZNACZONE NA ROZWÓJ OŚRODKA.