II CHARYTATYWNY BIEG I MARSZ NORDIC WALKING FUNDACJI „PRZYSTAŃ”

 

Sołtys Pogorzałej Wsi

 

 

Regulamin:

Podstawowe informacje:

Data: 28.05.2017r.

Miejsce: Teren nad jeziorem w Pogorzałej Wsi

Trasa:

  •  BIEG GŁÓWNY – 5 km
  •  Marsz Nordic Walking -5 km

Cele i założenia biegu

Celem biegu charytatywnego jest przybliżenie środowisku lokalnemu zakresu działalności Fundacji „Przystań” a pośrednio  zbiórka funduszy na utworzenie zakątka zieleni mieszkańcom domu, będących pod opieką Fundacji  „Przystań”.

  • popularyzacja biegów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • integracja środowiska biegowegoGminy Miłoradz oraz uczestników z poza terenu Gminy

Organizatorzy:

Fundacja Przystań, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu,Sołtys Pogorzałej Wsi

Współorganizatorzy:

Patron medialny : TV Malbork

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniu 28 maja 2017r. (niedziela) o godz. 13.00 w Pogorzałej Wsi. Na terenie rekreacyjnym nad jeziorem.

Spotykamy się przed biegiem – ok. 12.00 .Wtedy to odbędzie się wydanie pakietów startowych,  oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł.

Start i Meta:

Trasa

Długość trasy wynosi 5. km, prowadzi przez piękne tereny Wsi.

Klasyfikacja Końcowa i Limity

Przewidziano klasyfikację końcową biegu, bez limitu czasowego.

Każda forma pokonania trasy jest możliwa : bieg, marsz, bieg z wózkiem .

Dla pierwszych trzech osób z kategorii Pań i Panów przewidziane są nagrody.

Dla wszystkichuczestników przewidziane są medale pamiątkowe.

Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność

– osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

– numery startowe (pakiet startowy)będą wydawane po podpisaniu oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność

– wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Zasady finansowania

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Warunkiem uczestniczenia w biegu jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł.

Pakiet startowy będzie zawierał:

  • numer startowy
  • woda, batonik, pamiątkowa koszulka.

Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie profesjonalnego pomiaru czasu.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Organizatorzy zapewniają depozyt i toalety w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:

Katarzyna Gryzło:

Tel: 698-920-268

Anna Kosińska: aniakosa80@gmail.com

Martyna Rodacka-Wiśniewska: martyna.rodacka@gmail.com

 

 

Plan Imprezy biegowej w Pogorzałej Wsi:

12.00 -12.45  Otwarcie biura zawodów

( pobór pakietów startowych i opłata)

12.45 -12.55 Rozgrzewka (Anna Kosińska)

13.00 Start biegu głównego

13.10 Start Marszu Nordic Walking

14.30 Podanie wyników

14.45 Rozdanie nagród, losowanie nagród

15.00 Piknik Integracyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *